<output id="0tful"><ins id="0tful"><nobr id="0tful"></nobr></ins></output><input id="0tful"></input>

    1. <dl id="0tful"></dl>

    2. <output id="0tful"></output>

     <dl id="0tful"><ins id="0tful"><thead id="0tful"></thead></ins></dl>
      <dl id="0tful"></dl>
       <dl id="0tful"><ins id="0tful"><thead id="0tful"></thead></ins></dl>

       <output id="0tful"></output>

       <dl id="0tful"><ins id="0tful"></ins></dl>
       <dl id="0tful"></dl><dl id="0tful"><ins id="0tful"></ins></dl>

       <dl id="0tful"><ins id="0tful"><thead id="0tful"></thead></ins></dl>
      1. <output id="0tful"></output><dl id="0tful"><ins id="0tful"></ins></dl><output id="0tful"></output>
      2. <dl id="0tful"><ins id="0tful"><thead id="0tful"></thead></ins></dl>

       1. 摩登先生网

        本站遵守国家法律法规,如违反国家法律请联系我们底部客服删除

        主页 > 财富 > 正文

        最准确的高抛低吸指标是什么?高抛低吸是什么意思有什么技巧

        来源:未知 |发布时间:2017-03-23 10:31:04

        金融理财是时下比较火热的积累资金手段,那么股票是必修课了,随着股票线路的起落,漂浮在股票市场里的股民?#37027;?#20063;随之上下。在股票里有很多的术语,其中高抛低吸就是一个比较基础且重要的术语,那么具体是什么意思呢?有什么相关的技巧吗?据说高抛低吸有指标公式,那准确的指标公式是什么呢?今天小编为大家整理了一些相关资料,供大家学习。

        最准确的高抛低吸指标是什么?        以下是一高手用的高抛低吸指标公式
         
        A:=(3*C+L+O+H)/6;
        X:=(20*A+19*REF(A,1)+18*REF(A,2)+17*REF(A,3)+16*REF(A,4)+15*REF(A,5)+
        14*REF(A,6)+13*REF(A,7)+12*REF(A,8)+11*REF(A,9)+10*REF(A,10)+9*REF(A,11)+8*REF(A,12)
        +7*REF(A,13)+6*REF(A,14)+5*REF(A,15)+4*REF(A,16)+3*REF(A,17)+2*REF(A,18)+
        REF(A,20))/210;
        S2:=SMA(C,3,1);
        S6:=SMA(C,5,1);
        DK:=2*(S2-S6);
        主力成本:EMA(X,13),COLORFF00FF,LINETHICK0;
        短期底部:LLV(HIGH,30),LINETHICK2,COLORFFCC00;
        IF(MA(C,3),MA(C,3),DRAWNULL),COLORYELLOW,LINETHICK2;
        IF(MA(C,9),MA(C,9),DRAWNULL),COLORMAGENTA,LINETHICK2;
        IF(MA(C,23.5),MA(C,23.5),DRAWNULL),COLORWHITE;
        DRAWKLINE(HIGH,OPEN,LOW,CLOSE);
        MA5:=MA(C,5);
        MA10:=MA(C,10);
        MA30:=MA(C,30);
        FA:=BARSLAST(CROSS(MA10,MA5)) AND CROSS(MA5,MA10);
        FB:=FA AND MA5>MA30 AND MA10>MA30 AND MA10>REF(MA10,1);
        DRAWTEXT(FB,L-0.58,'持股'),COLORRED;
        V1:=EMA(CLOSE,5);
        V2:=EMA(EMA(CLOSE,90)*1.01,10);
        DRAWTEXT(CROSS(V1,V2),V1+0.05,'直到涨'),COLORGREEN;
        VAR1:=LLV(LOW,21);
        VAR2:=HHV(HIGH,21);
        AK1:=EMA((((CLOSE - VAR1) / (VAR2 - VAR1)) * 100),5);
        AK:=EMA((((CLOSE - VAR1) / (VAR2 - VAR1)) * 50),13);
        AB:=CROSS(AK1,AK);
        DRAWTEXT((AB = 1),(LOW * 0.99),'低吸'),COLORMAGENTA;
        AA1:=AMOUNT/V;
        BB1:=L<AA1*0.9;
        CC1:=(C-REF(C,1))/REF(C,1)*100>1.2;
        DD1:=L<MA(C,5)*0.921;
        EE1:=V<MA(V,5)*1.5;
        慢建仓:=BB1 AND CC1 AND DD1 AND EE1,LINETHICK0,COLOR0099FF;
        DRAWTEXT(慢建仓,L*0.99,'慢建仓'),COLOR0099FF;
        VAR3AA:=IF((CLOSE>REF(CLOSE,1)),88,0);
        VAR4AA:=IF(((CLOSE)/(REF(CLOSE,1))>1.05) AND ((HIGH)/(CLOSE)<1.01) AND (VAR3AA>0),91,0);
        DRAWTEXT(FILTER((VAR4AA>90),45),(LOW)*(0.93),'★介必升 '),COLOR00FFFF;
        DRAWTEXT(FILTER((VAR4AA>90),35),(LOW)*(0.99000001),'★莫观望'),COLOR00FFFF;
        A1AA:=9;
        A2AA:=(REF(CLOSE,A1AA+1)<CLOSE);
        DRAWTEXT(FILTER((A2AA>-0.5),84),(HIGH)*(1.05),'手勿痒'),COLORFFFFFF;
        VAR6:=REF(C,1);
        VAR7:=SMA(MAX(C-VAR6,0),6,1)/SMA(ABS(C-VAR6),6,1)*100;

        (原文链接:http://www.ceab.tw/caijing/20637.html,转载请注明)

        相关阅读: